هوش مصنوعی و تحول مفاهیم نظری در حوزه دیپلماسی:

 1. هوش مصنوعی و آموزش دیپلماسی های نوین
 2. هوش مصنوعی و ظهور مفاهیم جدید در دیپلماسی
 3. هوش مصنوعی و رویکردهای جدید روش شناختی در علوم انسانی
 4. هوش مصنوعی و تحولات نظری حوزه روابط بین الملل 

هوش مصنوعی و دیپلماسی عمومی:

 1. هوش مصنوعی و رسانه های اجتماعی‌؛ تهدیدها و فرصت های پیش رو
 2. آینده پژوهی هوش مصنوعی، فرهنگ و ارتباطات
 3. هوش مصنوعی، سوگیری داده­ها، دروازه­بانی الگوریتمی و خطاهای شناختی
 4. هوش مصنوعی و قدرت نرم

هوش مصنوعی، سیاست خارجی و اقدامات دیپلماتیک:

 1. هوش مصنوعی، دستگاه دیپلماسی و امور کنسولی
 2. ربات­ها و دیپلمات­ های دیجیتال
 3. دیپلماسی دیجیتال و هوش مصنوعی مولد
 4. هوش مصنوعی و فرایندهای اجرای توافقات
 5. هوش مصنوعی و بهینه سازی منابع انسانی در سازمان های بین المللی
 6. هوش مصنوعی و امنیت اطلاعات در دستگاه دیپلماسی
 7. هوش مصنوعی و آینده تقاضا برای حرفه دیپلمات
 8. همکاری های فنی بین المللی و توسعه ابزارهای هوش مصنوعی
 9. هوش مصنوعی و مشارکت بین المللی برای صلح و حفاظت از محیط زیست
 10. هوش مصنوعی و مهارت­های جدید دیپلماتیک

هوش مصنوعی و محیط­ های جدید دیپلماسی:

 1. تغییرات زبانی دیپلماتیک در شبکه های اجتماعی
 2. متاورس، بلاک چین، شبکه­ های اجتماعی و کنشگری سیاسی
 3. الگوریتم ­ها و شکل ­گیری اتاق ­های پژواک در شبکه­ های اجتماعی

هوش مصنوعی و سیاست گذاری در حوزه فن آوری های نوین:

 1. هوش مصنوعی و چشم انداز حکمرانی محلی/جهانی
 2. هوش مصنوعی و پیشبرد سیاست خارجی دولت ها
 3. هوش مصنوعی، دیپلماسی و مرجعیت علمی
 4. نظام ­های ملی نوآوری و هوش مصنوعی
 5. هوش مصنوعی و دیپلماسی علم و فناوری

هوش مصنوعی و تحول حقوق بین­ الملل:

 1. هوش مصنوعی و دوگانه صلح/جنگ
 2. اخلاق و مساله هوش مصنوعی
 3. امنیت اطلاعات، هوش مصنوعی و حقوق شهروندی
 4. سازمان­ های منطقه ­ای، هوش مصنوعی و مقررات بین­ المللی

هوش مصنوعی و امنیت ملی:

 1. هوش مصنوعی و صنعت نظامی کشورها
 2. فناوری های نوین و رویکردهای جدید به امنیت ملی
 3. اقتصاد دانش بنیان، هوش مصنوعی و رقابت تکنولوژیک
 4. هوش مصنوعی، توسعه و بازیگران غیردولتی
 5. سرمایه­ داری پلتفرمی و استعمارداده
 6. حکمرانی داده و امنیت ملی
 7. هوش مصنوعی و رقابلت قدرت های بزرگ
 8. هوش مصنوعی و تغییرات نظام بین الملل