کمیته علمی

دکتر محمد سمیعی

دکتر محمد سمیعی

رئیس
m.samieiut.ac.ir
دانشگاه تهران
دکتر سعید رضا عاملی رنانی

دکتر سعید رضا عاملی رنانی

دبیر کمیته علمی
ssameliutut.ac.ir
دانشگاه تهران
دکتر حمید رضا ربیعی

دکتر حمید رضا ربیعی

عضو کمیته علمی
aidiplomacyut.ac.ir
دانشگاه صنعتی شریف
دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی

دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی

عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی شریف
دکتر آرتور آسابرگر

دکتر آرتور آسابرگر

عضو کمیته علمی
arthurasabergergmail.com
دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو
دکتر یونس شکرخواه

دکتر یونس شکرخواه

عضو کمیته علمی
shokrkhahut.ac.ir
دانشگاه تهران
دکتر ابراهیم متقی

دکتر ابراهیم متقی

عضو کمیته علمی
emottaghiut.ac.ir
دانشگاه تهران
دکتر لارنس استپلتون

دکتر لارنس استپلتون

عضو کمیته علمی
larrystapletonknewfutures.com
موسسه فناوری واترفورد، ایرلند
دکتر اولگا ویکرووا

دکتر اولگا ویکرووا

عضو کمیته علمی
workshopsiwsa.ir
دانشگاه ایالتی لومونوسوف، مسکو
دکتر شاهو صبار

دکتر شاهو صبار

عضو کمیته علمی
shaho.sabbarut.ac.ir
دانشگاه تهران
دکتر فرناز نوری

دکتر فرناز نوری

عضو کمیته علمی
farnaznooriut.ac.ir
دانشگاه تهران

شورای سیاستگذاری

دکتر رحمت حاجی مینه

دکتر رحمت حاجی مینه

دبیر اجرایی
hajrahmatgmail.com
دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر جواد شعرباف

دکتر جواد شعرباف

عضو شورای سیاستگذاری
sharbafut.ac.ir
دانشگاه تهران
دکتر محمد سمیعی

دکتر محمد سمیعی

عضو شورای سیاستگذاری
m.samieiutut.ac.ir
دانشگاه تهران
دکتر ناهید پوررستمی

دکتر ناهید پوررستمی

عضو شورای سیاستگذاری
prostamiut.ac.ir
دانشگاه تهران
دکتررضا دهقانی

دکتررضا دهقانی

عضو شورای سیاستگذاری
rdehghaniut.ac.ir
دانشگاه تهران
دکتر زینب قاسمی طاری

دکتر زینب قاسمی طاری

عضو شورای سیاستگذاری
ghasemitariut.ac.ir
دانشگاه تهران